FORMULARZ REJESTRACYJNY URZĄDZENIA COCHLEAR ®

Rejestracja nowego urządzenia firmy Cochlear jest bardzo ważna

Rejestracja zapewnia objęcie produktu globalną ograniczoną gwarancją firmy Cochlear. Umożliwia ona uzyskanie szybkiej pomocy udzielonej w razie potrzeby bezpośrednio przez firmę Cochlear lub klinicystę.

1. Prosimy o podanie wszystkich wymaganych informacji w niniejszym formularzu. W razie wątpliwoóści co do tego, gdzie można znaleźć informacje wymagane w formularzu, należy zwrócić się do klinicysty lub skontaktować z lokalnym biurem firmy Cochlear.

2. Formularz należy podpisać i opatrzyć datą.

3. Formularz zostanie wysłany do lokalnego biura firmy Cochlear.


Po poradę i informację można zgłaszać się do lokalnego zespołu Biura Obsługi Pacjenta:

Medicus sp. z o.o.

Plac Strzelecki 24

50-224 Wrocław

e-mail:bop@medicus.com.pl

tel. +48(71) 34 72 034, +48(71) 34 72 044, +48(71) 34 72 054

* Pola wymagane


Numer seryjny*

Dodaj kolejne

Numer seryjny modułu przetwornika

(dotyczy tylko procesora dźwięku Baha 5 Super Power)

Model produktu*
Data aktywacji*
calendar
calendar
Która strona*

Dane pacjenta

calendar

Informacje dotyczące rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli pacjent jest osobą niepełnoletnią)

Klinika